Na Slovensku v blízkej dobe nebudeme organizovať kurzy Buteykovej metódy dýchania. Hľadáme lekára, ktorý by mal záujem osvojiť si túto metódu a stať sa terapeutom a ktorý súčasne ovláda maďarčinu i slovenčinu.


Bernadeta


Marie Lukešová


Michal Holénia


Zdeňka Šanovcová


TV Markiza - Butejkova metóda:

TV JOJ - Butejkova metóda:

BBC - Butejkova metóda:


Astma

Astma je pravdepodobne jednou z prediagnostikovaných a predávkovaných západných civilizačných chorôb.

Na liečenie astmy sú k dispozícii len dva druhy liekov: spreje na rozšírenie pľúcnych alveol a lieky na znižovanie alebo prevenciu zápalov, prípadne ich vzájomná kombinácia.

Profesor Buteyko zistil jednu podstatnú súvislosť, podľa ktorej pravidelné užívanie lieku na uľahčenie dýchania (ako napríklad Ventolin) nielenže nepomáha, ale práve naopak: astmu zhoršuje, chorým na astmu škodí a zároveň môže vyvolať choroby srdca.

Je všeobecne známe, že astmatik dýcha oveľa viac, rýchlejšie ako iný človek. Najčastejšie dýcha ústami a dychčí, funí a keď prichádza záchvat, lapá po vzduchu.

Toto všetko znižuje hladinu kysličníka uhličitého v pľúcach čo zase vedie k ďalšiemu zúženiu dýchacích ciest.

Lieky na rozšírenie pľúcnych alveol pomáhajú zintenzívniť dýchanie, zvyšujú minútový objem dýchania a tým v konečnom dôsledku zhoršujú astmu do budúcna.

Steroidy používané na prevenciu záchvatov majú veľké množstvo vedľajších účinkov, kvôli ktorým ich astmatici často prestanú používať. A pretože potom používajú len lieky na rozšírenie alveol, vystavujú sa závažnému riziku.

Lieky na astmu ešte NIKDY astmatika nevyliečili a chorý s astmou ich časom potrebuje stále viac a viac.

Butejkova metóda pôsobí na pravú príčinu astmy – na hyperventiláciu; minimalizuje záchvaty astmy, prípadne ich úplne odstráni. Chorý, ktorý si osvojí Butejkovu techniku dýchania, môže podstatne znížiť množstvo užívaných liekov alebo nakoniec ich aj úplne vysadiť.


_
Článok uvedený v časopise Život 2009, č. 44* - A Zivot 2009:
Späť na hlavnú stránku
 
Späť na hlavnú stránku